Dokumentace

Dokumenty vztahující se k prodávaným pozemkům:
Regulativy výstavby:

  • minimální vzdálenost RD od společných hranic pozemků je stanovena na 3,5 m
  • stavební čára je stanovena ve vzdálenosti 5 m od uliční čáry
  • stavební čára pro RD na pozemku č.26 je stavební čára určena ve vzdálenosti 3,5 m od jižní hranice pozemku
  • RD budou mít maximálně jedno NP + obytné podkroví
  • zastřešení je povoleno sedlovou střechou o sklonu min. 25%
  • zastavěnost pozemku nepřesáhne 40%
  • na každém pozemku musí být řešeno umístění parkovacího stání – jedno stání na jednu bytovou jednotku, u každého RD bude min. jedno další odstavné stání pro automobily návštěv
  • oplocení pozemků bude o max. výšce 1,6 m, do veřejných prostorů bude průhledné, s podezdívkou max. 0,5 m nad přilehlý terén
  • dešťové vody ze střech RD a zpevněných ploch budou likvidovány na místě vzniku
  • médiem pro vytápění RD bude plyn, nebo elektřina, případně může být použito tepelné čerpadlo, nebo jiný alternativní ekologický zdroj

Postup rezervace pozemku je popsán zde.

 

Prodáváte pozemek ve Velké Dobré?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás