Lokalita

     Lokalita se stavebními pozemky, určenými k prodeji je umístěna v jižní části obce Velká Dobrá. Nová výstavba domů navazuje na zástavbu původní a vhodně ji doplňuje. Vjezd je možný ze dvou ulic a to buď z ulice Pražská – směr od Pleteného Újezdu/Braškova a nebo z ulice Berounská – směr od Kladna/silnice R6.
Z obce se lze dostat rychle automobilem do hlavního města Prahy po R6 (cca 8 minut jízdy), případně do Kladna (cca 5 minut jízdy). V obci jsou 3 zastávky autobusových linek a malé letiště, jehož osa míří mimo obec i lokalitu. Letiště je využíváno nárazově pro malá sportovní letadla a hlukem nijak výrazně nezatěžuje nabízenou lokalitu s pozemky. V obci je základní občanská vybavenost, jako mateřská škola, základní škola, obchod s potravinami, pošta a kulturní dům.

 

 

     Celá lokalita je rozparcelována na 50 pozemků různého tvaru a výměr, začínajících na 784 m². V celé lokalitě je veřejné osvětlení, jsou kompletně dokončeny všechny komunikace a také chodníky, vedoucí po vnější straně centrální komunikace. V centru lokality je malý parčík, kde byly vysazeny okrasné stromy a instalovány lavičky.
Ke každému pozemku jsou přivedeny kompletní inženýrské sítě, konkrétně se jedná o rozvody plynu, vody, elektřiny, splaškové a dešťové kanalizace. Pozemky jsou tedy ihned připraveny pro zahájení výstavby rodinných domů. Dostupná dokumentace k sítím je k dispozici na stránce dokumentace.

 

 

     Na západním okraji lokality je vybudován val, který odděluje hluk z dopravy, vznikající v ulici Berounská. Stejný protihlukový val bude vybudován i na jižním okraji lokality, jakmile dojde k vybudování inženýrských sítí pro dalších 40 parcel. Tím se eliminuje hluk z rychlostní silnice R6, který v současné době lokalitu zasahuje.

 

Prodáváte pozemek ve Velké Dobré?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás